Privacy policy

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u Sovanest NV, Xavier De Cocklaan 70, 9831 DEURLE en ondernemingsnummer BE 0736.986.697 (hierna Sovanest genoemd) ** toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar admin@sovanest.be

Sovanest kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen Sovanest hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

Sovanest blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.